Načela Ustava Bosne i Hercegovine

Načela Ustava Bosne i Hercegovine

I.  Preambula

II.  Temeljne odredbe:

1. Bosna i Hercegovina je višenacionalna država bošnjačkog, hrvatskog, srpskog naroda i svih njezinih građana.
2. Bošnjaci, Hrvati i Srbi kao suvereni i konstitutivni narodi i građani Bosne i Hercegovine, ostvarujući svoja suverena prava uređuju Bosnu i Hercegovinu kao decentraliziranu, demokratsku, pravnu i socijalnu državu, sastavljenu od federalnih jedinica s jednakim pravima i odgovornostima.
3. Bosna i Hercegovina je federalna država koja se sastoji od četiri (4) federalne jedinice i jedinica lokalne uprave i samouprave (općine i gradovi). Jednu od federalnih jedinica čini Distrikt Sarajevo.
4. Federalne jedinice se uspostavljaju na temelju povijesnih, etničkih, zemljopisnih i drugih kriterija i ne moraju imati teritorijalni kontinuitet.
5. U Bosni i Hercegovini i federalnim jedinicama vlast je ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu.
6. Suverenitet Bosne i Hercegovine neotuđiv je, nedjeljiv i neprenosiv.


III.  Ljudska prava i temeljne slobode

IV.  Katalog prava i sloboda

V.  Nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine i federalnih jedinica
Nadležnosti institucija u Bosni i Hercegovini precizirati i podijeliti kao:

•    isključive nadležnosti države Bosne i Hercegovine,
•    isključive nadležnosti federalnih jedinica,
•    zajedničke-podijeljene nadležnosti države i federalnih jedinica i
•    nadležnosti jedinica lokalne uprave i samouprave.

VI. Ustroj vlasti na razini  Bosne i Hercegovine
Zakonodavna vlast:

1. Zakonodavnu vlast u Bosni i Hercegovini obavlja Parlament Bosne i Hercegovine, koji se sastoji od Zastupničkog doma i Doma naroda.
2. Za donošenje svih odluka Parlamenta Bosne i Hercegovine biti će potrebna suglasnost oba doma.
3. Domovi Parlamenta Bosne i Hercegovine imaju predsjednika i dva (2) dopredsjednika koji se biraju većinom glasova svojih članova. Predsjednik i dopredsjednici moraju biti iz reda tri (3) konstitutivna naroda u BiH.

Zastupljenost na čelnim pozicijama

Predsjednik Bosne i Hercegovine, predsjednik Parlamenta Bosne i Hercegovine i predsjednik Vlade Bosne i Hercegovine u svakom izbornom mandatu moraju biti iz tri različita (3) konstitutivna naroda u BiH.

VII. Izvršna vlast
Predsjednik Bosne i Hercegovine:

1. Bosna i Hercegovina ima predsjednika i dva (2) dopredsjednika koji moraju biti iz tri (3) različita konstitutivna naroda.
2. U tri (3) uzastopna izborna mandata predsjednici Bosne i Hercegovine moraju biti iz tri (3) različita konstitutivna naroda.
3. Predsjednika i dopredsjednike Bosne i Hercegovine bira Parlament Bosne i Hercegovine iz reda zastupnika u Zastupničkom domu Bosne i Hercegovine.

Predsjednik Bosne i Hercegovine ima jedan dio samostalnih ovlasti, a jedan dio odluka donosi uz suglasnost dopredsjednika.

Vlada Bosne i Hercegovine:

1. Izvršnu vlast, sukladno Ustavu i zakonu obavlja Vlada Bosne i Hercegovine.
2. Vladu Bosne i Hercegovine čine predsjednik, dva (2) dopredsjednika i ministri.
3. Predsjednik Vlade i dopredsjednici Vlade su iz tri (3) različita konstitutivna naroda.
4. U sastavu Vlade osigurat će se jednaka zastupljenost sva tri (3) konstitutivna naroda i odgovarajuća zastupljenost nacionalnih manjina.

VIII. Sudbena vlast:

1. Sudbenu vlast na razini Bosne i Hercegovine obavlja Vrhovni sud Bosne i Hercegovine, a u federalnim jedinicama redovni sudovi.
2. Sudbena vlast je samostalna i neovisna.
3. Vrhovni sud Bosne i Hercegovine je najviši redovni žalbeni sud koji osigurava jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana.

IX. Ustavni sud Bosne i Hercegovine:

1. Ustavni sud BiH sastoji se od deset (10) sudaca, po tri (3) iz svakog od tri (3) konstitutivna naroda i jedan iz nacionalnih manjina.
2. Suce ustavnog suda  imenuje predsjednik Bosne i Hercegovine uz suglasnost dopredsjednika, a potvrđuje Parlament Bosne i Hercegovine.
3. Ustavni sud je neovisan i samostalan u obavljanju svoje funkcije, od bilo koje druge vlasti u Bosni i Hercegovini.

X. Centralna banka Bosne i Hercegovine

1. Centralna banka Bosne i Hercegovine je samostalna i neovisna institucija, nadležna za tiskanje novca te definiranje i provedbu monetarne politike u Bosni i Hercegovini.   

XII. Međunarodni odnosi

1. Međunarodni odnosi Bosne i Hercegovine moraju biti sukladni međunarodnom subjektivitetu, teritorijalnom integritetu i kontinuitetu Bosne i Hercegovine.

XIII. Promjena Ustava

1. Ustav Bosne i Hercegovine može se mijenjati samo odlukom dvotrećinske (2/3) većine ukupnog broja članova Parlamenta Bosne i Hercegovine koja mora uključivati i većinu izaslanika i zastupnika iz svakog konstitutivnog naroda.
2. Pitanja provedbe ovog ustava i funkcioniranje sustava vlasti u prijelaznom razdoblju uredit će se ustavnim zakonom koji će se donijeti istodobno s ovim ustavom.