Plan rada

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I DJELOVANJA OO MHDZ

LJUBUŠKI U RAZDOBLJU 2010-2012

POLITIČKO DJELOVANJE

 
- Sačuvati postojeću neovisnost mladeži u njihovom djelovanju.

- Nastavak djelovanja u cilju povećavanja broja mladih unutar temeljnih ogranaka HDZ-a u općini Ljubuški.

- Davanje podrške svim članovima mladeži koji se žele natjecati u svojim mjesnim

   zajednicama za čelna mjesta.

- Inzistiranje na poštivanju kvote od 15% zastupljenosti mladeži unutar tijela stranke.

- Obilazak svih temeljnih ogranaka mladeži HDZ-a Ljubuški sa namjerom motiviranja

   mladeži da se u što većem broju učlane i pokušaju promijeniti situaciju u svom mjestu.

- Sto brže organiziranje temeljnih ogranaka u mjestima u kojima mladež HDZ-a nije

   osnovana i njihovo priključivanje radu općinskoga odbora.

- Poboljšanje rada web stranice mladeži koja treba biti naš  prozor u svijet, preko će se vidjeti naš rad i naše djelovanje.

- Inzistirati na jednomjesečnim sastancima općinskog odbora mladeži HDZ-a Ljubuški.

- Raditi na povećavanju broja studenata u mladeži jer je to snaga koja nas treba

   nositi(svakoga ponedjeljka tri puna autobusa studenata idu samo u Mostar na fakultet, sve su to budući doktori, ekonomisti, pravnici, profesori. Ing građevine itd. kojima treba pristupiti i učiniti ih djelom našega tima)

- Slati što veći broj naših članova mladeži na razne seminare i workshopove gdje će biti u mogućnosti da steknu političko iskustvo i znanje i gdje će  zastupati naše interese i stavove.

-Motivirati članove mladeži na rad na način da će prednost pri odlasku na seminare i
putovanja imati oni članovi koji dovedu najviše novih ljudi, budu sudjelovali u najviše
akcija koje mladež organizira.

DOBROTVORNO I KULTURNO DJELOVANJE

- Sudjelovanje u organiziranju tradicionalnog dijeljenja bakalara ispred općine Ljubuški.

- Organiziranje Božićne akcije pomoći najpotrebnijima ( može svaki temeljni ogranak
mladeži organizirati svoju akciju, svi znaju kome je potrebna pomoć u njihovoj sredini a možemo svi skupa organizirati akciju na nivou općine.

- Biti na raspolaganju udruzi žena Katarina Kosača u organiziranju njihovih akcija.

- Organizirati seminare za mladež, u općini Ljubuški gdje bi se mladi upoznali sa načinom rada lokalne samouprave. sa svojim pravima i načinom kako mogu djelovati.

- Pomoći u organiziranju ekoloških akcija na području općine Ljubuški.

- Organizirati pomoć domu za stare i nemoćne koji se nalazi na području naše općine.

- Biti na raspolaganju podružnici HKD Napredak koja djeluje u našem gradu u
Organiziranju njihovih akcija.

- Tražiti i lobirati da se u svim naseljima u kojima ne postoje mjesta gdje se mladi mogu sastajati i raditi nešto konstruktivno to omogući u narednom periodu. (pozitivni primjer dom na Hardomilju gdje se mladi sastaju i gledaju utakmice organiziraju tribine itd.)


-iznalazak financijskih pomoći preko lokalne vlasti i šire za educiranje kako naših članova tako i svih mladih

-organizacija raznih humanitarnih aktivnosti

-uspostavljanje bolje suradnje sa našim vijećnicima u OV Ljubuški