Politička platforma MHDZ BiH

mhdzljSvjesni  trenutne  društvene,  ekonomske  i  političke  situacije  u  Bosni  i  Hercegovini, prihvaćajući sve izazove današnjega trenutka, nastojeći biti snaga u traženju i iznalaženju rješenja  za  sve  probleme  u  kojima  se  nalazimo,  svjesni  potencijala  obrazovane mlade generacije koja može biti stup sadašnjeg  i budućeg razvoja naglašavajući da mladež želi biti  aktivno  uključena  u  politički  ekonomski,  kulturni  i  svaki  drugi  razvoj  Bosne  i  Hercegovine  u  svrhu  stvaranja  pravednije,  demokratičnije  i  naprednije  zajednice, prihvaćajući odgovornost najjače  i najbrojnije političke organizacije hrvatske mladeži u  Bosni  i Hercegovini,  u  želji  odgovorno  promišljati  o  budućnosti,  posebice  znajući  što predstojeći Opći izbori znače za Hrvate u BiH  MLADEŽ HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE BOSNE I HERCEGOVINE  donosi sljedeću:
POLITIČKU PLATFORMU

1.           Ustav

Današnja ustavno-pravna pozicija hrvatskog naroda u BiH je pozicija nejednakopravnog, majoriziranog,  na  sve  načine  marginaliziranog  i  u  mnogim  važnim  razgovorima ignoriranog naroda, a koja je nastala kao posljedica primjene nametnutog, nepravednog i trajno  neodrživog  daytonskog  ustavnog  rješenja,  koje  se  treba  i  mora  promijeniti  u interesu jednakopravnosti i prosperitetne budućnosti naroda i građana, a u cilju opstanka zajedničke nam države. U Bosni i Hercegovini temeljno pitanje koje se tiče opstanka hrvatskog naroda u BiH kao konstitutivnog  je  donošenje  novog  Ustava  BiH  koji  će  hrvatskom  narodu  omogućiti ravnopravan položaj s druga dva konstitutivna naroda.   Snažno podržavamo i promoviramo ustavna rješenja koja naša stranka predlaže jer su ona preduvjet očuvanja  BiH  kao  samoodržive  i  politički  stabilne  države  a  samim  tim preduvjet svih reformi i svakog drugog napretka odnosno kvalitetnijeg života mladeži. Hrvati BiH, zajedno s druga dva konstitutivna naroda u BiH, imaju jednaka prava u Bosni i Hercegovini i na Bosnu i Hercegovinu.  Ustavom proklamirana konstitutivnost jednog naroda ne znači ništa, bez njegove stvarne jednakopravnosti,  a  posebice  bez  suverenosti,  kako  one  teritorijalne  u  većinskim nacionalnim administrativno-teritorijalnim  federalnim  jedinicama,  tako  i one personalne na cijelom teritoriju BiH.

2.           Gospodarska kriza  

Teško  gospodarsko-socijalno  stanje  u  Bosni  i  Hercegovini,  uvjetovano  ratnim događanjima i specifičnim okolnostima, protektoratom, neučinkovitim načinom provedbi reformi  i  donošenja  odluka  u  institucijama  države  kao  i  aktualna  gospodarska  kriza predstavlja veliki izazov. Smatramo da  se  tranzicijski procesi  u  gospodarstvu  i politici  odvijaju  presporo, da  još uvijek  znanje  i  sposobnost  nije  ključni  kriterij  društvene  promocije.  Na  postavljene izazove mladi ljudi moraju davati svoj doprinos i biti dio rješenja, potencijal i resurs koji će biti snažan oslonac našem što bržem i uspješnijem izlasku iz krize.

Samo  provodljivim  gospodarskim  programom  i  jasnom  vizijom  budućnosti  u  kojoj  će vrednota  i potencijal biti  rad  i znanje našeg mladog  čovjeka  ima perspektivu pobijediti recesiju  i  svima  nama  osigurati  sigurnu  budućnost  i  blagostanje. Mladež  HDZ  BiH zagovara  koncept  izrade gospodarsko-socijalnog programa  za  aktualno  vrijeme  i uvjete koji obilježavaju Bosnu  i Hercegovinu. Ovakve aktivnosti  i zadaće predstavljaju više od izazova i standardne stranačke obveze.

Mladež HDZBiH doprinosi postizanju zajedničkih ciljeva na dobrobit mladih, što su:

Obrazovanje  - kao nacionalni prioritet hrvatskog naroda u BiH bez kojeg nema ne samo nacionalnog  identiteta  i  hrvatskog  jezika  i  kulture,  nego  niti  razvoja  bez  kojeg  nije moguće konkurirati na lokalnom i globalnom tržištu rada. Smatramo da odlučno i snažno treba ići prema društvu i vrijednostima temeljenom na znanju, a to možemo učiniti samo ulaganju  u  obrazovanje  i  stavljanju  obrazovanja  i  znanosti  kao  prioritet.  Obrazovanje treba biti nacionalni prioritet jer znanje je danas jedini istinski kapital posebice hrvatskog naroda kao najmalobrojnijeg. Povećanje postotka visokoobrazovane populacije omogućit će nam razvoj i sigurnu opstojnost. Obrazovanje treba biti dostupno svima, uz uvjet da se izvrsnost i redovito školovanje nagrađuje. Dostupnost obrazovanja jedina istinska životna prigoda svakoga pojedinca i naše zajednice za blagostanjem.  

Zaposlenje  – Zaposlenost mladih ne može se promatrati kao odvojeno pitanje, izvađeno iz konteksta cjelokupne društvene ekonomske  i situacije na tržištu rada u zemlji. Glavni uzrok visoke stope nezaposlenosti mladih  je u slaboj ekonomiji  i malom broju kreiranih poslova.  Izazovi sa kojima se suočavaju mladi  su brojni a najveći izazov je svoje ideje i snagu upregnuti  kao doprinos  razvoju  svoje zemlje  i naroda. Poticanjem poduzetničkih ideja  za mlade poduzetnike  u BiH,  koji  se odlučuju  sami pokrenuti  poslovanje nakon srednjoškolskog  i  fakultetskog obrazovanja, unijele bi  se nove  ideje  i potencijal u naše gospodarstvo. Mladi ljudi trebaju biti tretirani kao prednost koju jedna zemlja posjeduje i kao  takvi  imati svu potporu  i poticaj. Generacija, obrazovanih, motiviranih mladih  ljudi su izvrstan potencijal za gospodarski i društveni razvoj zajednice.

Poticaj mladim obiteljima –   politika poticaja stvaranja novih mladih obitelji  je  također prioritetno nacionalno pitanje, a obitelj kao  temelj društva  jamstvo je opstanka Hrvata u BiH.  Povećanje  prirodnog  prirasta  te  promicanje  obitelji  kao  vrednote  trebaju  biti primarne  zadaće  naše  politike  i  zalaganja. Pored  uposlenosti  i  poticaja  zapošljavanja smatramo  da  i  stimuliranje  rješavanja  stamenih  problema  mladih  treba  imati  snažan učinak  za  brži  izlazak  iz  gospodarske  krize  i  rješavanja  problema  mladih  obitelji. Smatramo  i  zalažemo  se  da  vlade  na  svim  nivoima  stave  na  raspolaganje  određena financijska sredstava, za programe u svrhu poticaja i potpore mladim obiteljima.  

3.           Uključivanje mladih u društveni život

Sudjelovanje mladih  ljudi u svim oblicima  javnoga života predstavlja  jedan od glavnih ciljeva kako Mladeži HDZBiH  tako  i HDZBiH. Poticanjem promoviranjem i pružanjem potpore  sudjelovanju  mladih  ljudi  u  javnom  životu  dovode  se  u  prvi  plan  ne  samo problemi mladeži već  i problemi koji ugrožavaju sve građane, kao što su nezaposlenost, nizak standard i kvaliteta života. Aktivnijim sudjelovanjem mladih ljudi izgrađuje se šira i učinkovitija  veza  između  generacija,  prilikom  čega  zajedno  se  rješavaju  aktualni problemi, ali i izazovi koji ih očekuju u budućnosti.

Mladež može  svojim  jedinstvenim  iskustvom u  rješavanju konkretne problematike dati doprinos  postupku  iznalaženja  rješenja  na  svim  razinama.  Potrebito  je učiniti  napor  i uključiti  mlade  ljude  Bosne  i  Hercegovine  u  politiku,  i  to  u  svim  fazama  procesa donošenja odluka,  kako  bi  se  iskoristilo njihovo  iskustvo  i  svježe  ideje,  ali  kako  bi  se mladež motivirala da postanu aktivni i odgovorni građani.

Naša obaveza je snažno raditi na uspostavljanju aktivne uloge mladih  ljudi u kreiranju i razvoju demokratskog  i pravednog društva u BiH, kroz sve  segmente društva: politiku, kulturu, sport, slobodno vrijeme, očuvanju životne sredine te raditi na afirmaciji mladih u društvu.

Kultura-  važno  je očuvanje  kulturnih  institucija Hrvata  u BiH  koje  su  čuvar  i  nositelj kulturnog  i  nacionalnog  identiteta  najstarijeg  i  danas  najmalobrojnijeg  konstitutivnog naroda u državi. Upoznavanje s činjeničnim stanjem i tendencijama koje idu  ili ne idu u prilog  jednakopravnosti  i daljnjem nesmetanom kulturnom  razvoju, posebice hrvatskog jezika,  od  velike  je  važnosti  i  njegovanje  hrvatskog  kulturnog  identiteta  za  buduće akademske građane, skorašnje nositelje  i predstavnike hrvatske kulture u domovini ali  i kao veleposlanika hrvatske kulture diljem svijeta.

Sport - sport je sastavni dio života ljudi različite dobi i društvenog položaja. Mjesto koje sport  zauzima  u Mladeži  ima  veliku  važnost  i  utjecaj.  Sport  predstavlja  opće  ljudsko dobro.  On  je  jedan  od  najizrazitijih  oblika  čovjekove  kreativnosti.  Ljubav  prema sportskom  izrazu  ljudskih  sposobnosti,  užitak  u  širenju  granica  ljudskih  mogućnosti, spontanost  i  interes za  ljudsku dramu  što se odvija u sportskom natjecanju, daju sportu poseban potencijal.
Mladež  je nedvojbeno velik potencijal u  razvoju modernoga, demokratskoga  i  ljudskim pravima  usmjerenog  društva.  Aktivno  sudjelovanje Mladeži  u  društvu  ne  znači  samo glasovanje  i  podržavanje  izbora,  već  znači  imati  prostor  i  potporu  za  sudjelovanje  u procesu donošenja odluka i za uključivanje u mladeži u društveno korisne aktivnosti.

Mladež  Hrvatske  Demokratske  Zajednice  BiH  obavezuje  se  da  će  ulagati  trajne napore u provedbu svega navedenog kako bismo razvijali svoju domovinu Bosnu  i Hercegovinu  i  baštinili  plodove pravedno  uređene,  moderne,  demokratske
zajednice,  tako  i  da  hrvatski  narod  bude  konstitutivan  i  ravnopravan  sa  svim nacionalnim,  svim  drugim  kolektivnim  i  pojedinačnim  pravima  koje  poznaje moderna uljudba.